Licznie zebrani samorządowcy wysłuchali szeregu referatów począwszy od charakterystyki historycznych szlaków na Sądecczyźnie, poprzez stan obecny sieci drogowej w powiecie, aż po prezentację planów związanych z układem komunikacyjnym Nowego Sącza.

Wiceminister Zbigniew Rapciak omówił założenia rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu autostrad i dróg ekspresowych, poruszył także zagadnienia dotyczące przygotowań do EURO 2012. Dyrektor oddziału GDDKiA Stanisław Pletnia wygłosił referat „Modernizacja i rozbudowa dróg krajowych na Sądecczyźnie. Partnerstwo czy dyktat wobec samorządów”. Franciszek Młynarczyk (gmina Łącko) wraz z Markiem Janczakiem (gmina Łabowa) zastanawiali się „Czego potrzeba budowniczym sądeckich dróg lokalnych?”. Syntetyczną wiedzę na temat tego, kto i za co odpowiada na drogach w kontekście zmian z 1999 roku przekazał zebranym wicemarszałek Roman Ciepiela. „Drogi powiatu nowosądeckiego – stan obecny i perspektywy” były tematem wystąpienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Adama Czerwińskiego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny, z udziałem wicemarszałków: Leszka Zegzdy i Romana Ciepieli, dotyczący sieci dróg w powiecie nowosądeckim i układu komunikacyjnego Nowego Sącza w kontekście przebiegu planowanych obwodnic miasta.