Podczas spotkania Marszałek podkreślił, że do 2007 r. (do czasu przeprowadzenia reformy administracyjnej w Danii) umowy o współpracy z regionami duńskimi (Hranstwo Fionii, Hrabstwo Kopenhagi) były miernikiem oceny współpracy międzynarodowej Województwa. Małopolskiego. Marszałek zaznaczył również, że obecnie istnieje potrzeba skonkretyzowania formy współpracy w przyszłości. Według Marszałka priorytetowymi obszarami współpracy, którymi zainteresowane byłoby nasze Województwo są m.in.: wsparcie innowacji technologicznych, kształcenie ustawiczne ludzi na rynku pracy (umiejętność przygotowywania kadr do potrzeb rynku pracy), monitorowanie polityki, ochrona zdrowia oraz zintegrowany system transportu publicznego. Przewodnicząca Regionu Stołecznego Kopenhagi Vibeke Storm Rassmusen odpowiedziała, że należy kontynuować rozmowy i zastanowić się nad tym, jak w przyszłości wykorzystać dotychczasowe dobre relacje, istniejące między Małopolską a dawnym Hrabstwem Kopenhagi. Zaproponowała zorganizowanie spotkania w Danii, którego celem byłoby przedstawienie sposobu zarządzania szpitalami duńskimi. W Danii szpitale traktowane są jak przedsiębiorstwa komercyjne, a dyrektorzy szpitali wybierani w drodze konkursu i zatrudniani na podstawie kontraktu.

Marszałek spotkał się również z Morten Mølgaard Jensen w Parku Technologicznym Symbion, największym parku technologicznym Danii. Marszałek zapoznał się z zasadami funkcjonowania Øresund Science Region oraz platform/klastrów, wchodzących w skład Regionu Øresund. Tematem rozmów była m.in. kwestia budowania klastrów w Małopolsce. Strona duńska zaproponowała zorganizowanie warsztatów w Małopolsce celem przedstawienia strategii budowania klastrów.

Źródło fot: http: www.malopolskie.pl