Podczas pierwszej sesji plenarnej głos zabrał Marszałek Małopolski Marek Nawara, który omówił wyzwania dla Małopolski w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Małopolska, jak wiele innych regionów, stoi przed koniecznością restrukturyzacji i modernizacji oraz ciągłego rozwoju gospodarki w kierunki gospodarki opartej na wiedzy tak, by móc sprostać wyzwaniom globalizacji – powiedział Marszałek. Zwrócił uwagę na łączenie wysiłków finansowych, w tym z Programów Regionalnych, z możliwościami kapitału ludzkiego, aby jakość podejmowanych przedsięwzięć była największa. W polityce rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Małopolska powinna wykorzystać innowacyjność, pozycję głównego ośrodka regionu – Krakowa, jakość środowiska przyrodniczego, tradycję i dziedzictwo kulturowe.

Minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła „Wykorzystanie doświadczeń i badań ewaluacyjnych w absorpcji funduszy unijnych w Polsce”. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i Stanisław Pajor, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, jako przedstawiciele instytucji pośredniczącej, omówili „Małopolskie doświadczenia w wykorzystaniu środków unijnych”.

Na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i MPK S.A. w Krakowie zostały przedstawione doświadczenia w realizacji projektów ze ZPORR. Przedstawiciele małopolskich uczelni omówili politykę rozwoju regionalnego, wykorzystanie badań ewaluacyjnych i zastanowili się nad wyzwaniami na przyszłość.

źródło: www.malopolskie.pl