Kto wygra? To zależy wyłącznie od mieszkańców regionu i turystów odwiedzających Małopolskę , którzy wezmą udział w Plebiscycie, ponieważ o przyznaniu tytułu będzie decydowała ilość głosów oddanych na projekt. Spośród inwestycji wskazanych przez Kapitułę, czytelnicy „Dziennika Polskiego” wybiorą trzech zwycięzców – najlepsze inwestycje, będące wizytówkami rozwoju regionalnego, mające legitymację wzorowych inwestycji ZPORR.

Publikacja wszystkich rekomendowanych inwestycji odbędzie się na łamach Dziennika w najbliższy wtorek, 22.07.2008 r. O wyborze ostatecznych laureatów Plebiscytu będzie decydowała liczba ważnych głosów oddanych na daną inwestycje. Kupony należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres : „Dziennik Polski”, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1, z dopiskiem „Plebiscyt ZPORR”. Termin nadsyłania kuponów upływa dn. 1.09.2008r. (decyduje data wpływu do wydawnictwa). Lista projektów oraz regulamin. Na czytelników, którzy zdaniem Kapituły podadzą najciekawsze uzasadnienia wyboru inwestycji czekają atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie listy osób nagrodzonych – 5.09.2008 r. na łamach „Dziennika Polskiego” .

Zakończenie Plebiscytu połączone z uhonorowaniem laureatów statuetkami (złota, srebrna i brązowa), nastąpi podczas uroczystej Gali podsumowującej ZPORR w Małopolsce, która odbędzie się 8.09.2008 r.

źródło: www.malopolskie.pl