FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił w listopadzie 2007 roku konkurs Małopolskie Wektory Współpracy. Jego ideą jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Małopolsce. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Do udziału zaproszone zostały wszystkie Urzędy Miast/Gmin i Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego, które posiadają uchwalone Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2007 roku.

Nagrody wręczyli: Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego, Krzysztof Lipski, Dyrektor FRDL MISTiA i Joanna Wardzińska, Członek Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się w Krakowie, 16 czerwca, podczas X Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, którego tematem była „Małopolska – barometr współpracy samorządów z sektorem pozarządowym”. Spotkanie przedstawicieli małopolskich samorządów i organizacji pozarządowych zakończył panel z udziałem finalistów konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, poświęcony dyskusji na temat współpracy międzysektorowej w Małopolsce.

Organizatorem konkursu jest FRDL MISTiA, Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a Partnerem Konkursu Bank DnB NORD Polska S.A.

Szczegółowe informacje:www.mistia.org.pl/wektory

Agnieszka Dąbek-Malczyk
Samodzielny Specjalista ds Marketingu i Promocji
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji