To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z unijnych pieniędzy w regionach, w tym także dla przedsiębiorców. Choć minister podkreśla, że do rozpisania konkursów województwa nie muszą mieć podpisanych kontraktów, to samorządowcy są innego zdania.

– Uruchomienie środków w ramach programu dla województwa łódzkiego będzie mogło nastąpić po podpisaniu kontraktu wojewódzkiego – twierdzi Marcin Nowicki z łódzkiego urzędu marszałkowskiego.

Samorządowcy deklarują także, że czekają na wydanie przez MRR wszystkich rozporządzeń o pomocy publicznej.

To jednak nie oznacza, że tuż po podpisaniu kontraktów od razu wystartują wszystkie konkursy. Zgodnie z wytycznymi resortu rozwoju regionalnego urzędy marszałkowskie mają obowiązek przygotować roczne harmonogramy konkursów.

Kolejnym problemem jest to, że cześć regionów zdecydowała się powierzyć rozdysponowywanie środków unijnych dla firm instytucjom wybranym w przetargach. To także opóźni start dotacji, bo najpierw muszą one zostać wybrane, a później poświęcić kilka miesięcy na przygotowanie się do wypełniania swoich obowiązków.