Przeciwmi likwidacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) są się ci marszałkowie województw, którzy podczas niedawnego spotkania w Mielnie przyjęli krytyczne stanowisko w tej sprawie.

Mowa tu przede wszystkim o projektowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, a także o zmianach w wiążących się z nią przepisach. Rozpatrywana jest koncepcja likwidacji do 2010 roku wojewódzkich funduszy i włączenie środków, jakimi dysponują z płaconych głównie przez przedsiębiorstwa opłat środowiskowych, bezpośrednio do budżetów samorządów województw.

Byłoby to – zdaniem marszałków – niekorzystne dla systemu finansowania ochrony środowiska, w tym także zobowiązań akcesyjnych Polski, których wypełnienie ciąży na samorządach, będących podstawowymi beneficjentami środków Funduszy.

Ponadto likwidacja funduszy celowych, które mają osobowość prawną, od 1 stycznia 2010 roku, spowoduje zawieszenie na co najmniej półtora roku wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w działaniach z zakresu ochrony środowiska – podaje „Rzeczpospolita”.