Wśród postulatów znalazła się m.in. propozycja wyłączenia pracowników zatrudnionych na zastępstwo z możliwości przeniesienia do innej jednostki samorządowej, a z drugiej strony wprowadzenie rozwiązania, że umów zastępstwa nie będzie dotyczył przepis o ograniczeniu do 6 miesięcy czasu pierwszej umowy o pracę w samorządzie.

Zaproponowano także dopisanie, że tzw. awans wewnętrzny w urzędzie możliwy będzie „w szczególności” gdy pracownik wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. W praktyce ma to pozwolić na przesunięcie pracownika na wyższe stanowisko także w innych okolicznościach.