Celem akcji „Masz głos, masz wybór” jest zainteresowanie obywateli sprawami społeczności lokalnej i zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach samorządowych, zarówno poprzez korzystanie z biernego, jak i czynnego prawa wyborczego. Istotnym punktem tych działań jest zmiana obiegowego przekonania o tym, kto może zostać radnym – zależy nam na zachęceniu do kandydowania przede wszystkim tych osób, które znane są ze swej działalności lokalnej, ale do tej pory nie brały czynnego udziału w pracach organów przedstawicielskich gmin, powiatów i województw.

Dla wielu osób barierą powstrzymującą od zgłoszenia swojej kandydatury nie jest brak wiary we własne umiejętności, ale formalności związane z procesem rejestracji list wyborczych.

Przygotowany przez Fundację materiał dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania, które pojawiają się w związku z kandydowaniem:

  • Jak określa się liczbę wybieranych radnych?
  • Kto może kandydować?
  • Kto może tworzyć komitety wyborcze?
  • Kto może zgłaszać kandydatów?
  • Jakie są zasady prowadzenia kampanii wyborczej?
  • Jakie są zasady finansowania kampanii wyborczej?
  • Jakie są obowiązki wybranego już radnego?
  • Poradnik dostępny jest na stronie www.maszglos.pl , skąd można pobrać także jego wersję elektroniczną w formacie PDF. Na stronie zamieszczone są także informacje o kompetencjach samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.