Udział w akcji mogą wziąć zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.

Jeśli interesujesz się sprawami lokalnymi, chcesz wpływać na decyzje dotyczące rozwiązania konkretnego problemu występującego w twojej miejscowości i zaangażować innych do swoich działań, zapoznaj się z ideą akcji.

Poprzez akcję „Masz głos, masz wybór” organizator chce zwracać uwagę mieszkańców na działalność samorządu terytorialnego, przypominać jego kompetencje, a także pokazywać obywatelom jak mogą wpływać na władze lokalne i na to, co się dzieje w ich miejscowościach.

Zadaniem uczestników akcji w 2009 roku będzie zorganizowanie i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania przez miejscowe władze zdiagnozowanego wcześniej, lokalnego problemu, przy jednoczesnym zaangażowaniu jak największej liczby mieszkańców gminy.

Szczegółowy opis zadań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok można znaleźć pod adresem: http://www.maszglos.pl/zadania_uczestnikow.php

Opis oferty dla tegorocznych uczestników akcji, znajduje się pod adresem: http://www.maszglos.pl/propozycja_dla_uczestnikow.php

Harmonogram działań na 2009 rok dostępny jest pod adresem: http://www.maszglos.pl/podstrona_3.php

Zobacz film, w którym uczestnicy akcji „Masz głos, masz wybór” opowiadają o swoich dokonaniach: http://www.youtube.com/watch?v=OEUqniFAUWk

Uczestnikom akcji proponujemy szereg możliwości wsparcia:

 • indywidualny kontakt i pomoc ze strony koordynatora akcji ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
 • pomysły na działania, zaczerpnięte z dokonań uczestników akcji w latach poprzednich;
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji podczas…
 • …warsztatów prowadzonych przez trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
 • odwiedziny koordynatorów akcji z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
 • pomocne publikacje i materiały szkoleniowe;
 • gotowe materiały promocyjne – plakaty, naklejki, znaczki;
 • mikrogranty na realizację działań.
 • Nabór do akcji trwa za pośrednictwem strony www.maszglos.pl

  O mikrogranty mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

  Terminy i zasady tegorocznego konkursu o mikrogranty znajdują się pod adresem: http://www.maszglos.pl/mikrogranty.php

  Wnioski o mikrogranty należy składać on-line za pośrednictwem strony www.maszglos.pl. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2009 roku. Po tym terminie również będzie można zostać uczestnikiem akcji, ale dostępność opisanego wyżej wsparcia ze strony organizatorów akcji będzie ograniczona.

  Informacji o akcji udzielają:
  Marek Solon-Lipiński
  Fundacja im. Stefana Batorego
  tel.: 022 536 02 49
  e-mail: msolon@batory.org.pl

  Karolina Błachnio
  Stowarzyszenie Szkoła Liderów
  tel.: 022 556 82 55
  e-mail: kblachnio@maszglos.pl