Organizatorom zależy, aby dzięki działaniom jej uczestników, mieszkańcy poznali problemy swoich gmin, powiatów i województw, a także mieli świadomość, jakich ludzi i jakie programy wybierają.W akcji uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje, ale także izby gospodarcze i rzemieślnicze, parafie, spółdzielnie, biblioteki, szkoły, studenckie i szkolne samorządy, koła i kluby, biblioteki, domy kultury, media oraz grupy nieformalne.Udział w projekcie to doskonała okazja do szerszego zaprezentowania się w gminie, wyjścia poza swoje dotychczasowe środowisko, szansa na nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami, przedstawicielami nowych władz i mediami.Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.Nabór do akcji trwa na www.maszglos.pl