Na uroczystości z samorządowcami subregionu płockiego i druhami z Ochotniczych Staży Pożarnych spotkali się: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Waldemar Kuliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru ds. Bezpieczeństwa i Informatyki – Krzysztof Łaptaszyńki, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku – Piotr Zgorzelski. Brać strażacką reprezentował bryg. Dariusz Osucha z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

– O wadze straży ochotniczej nie muszę nikogo przekonywać, jest to ważny ruch, nie tylko w wymiarze społecznym, ale i kulturalnym – podkreślał marszałek Adam Struzik. Przypomniał także, iż od 3 lat, kiedy powołano Samorządowy Instrument Wsparcia OSP, pomoc finansowa samorządu województwa dla jednostek OSP jest corocznie zwiększana. W 2006 r. było to 11 mln, a w 2007 i 2008 r. – ponad 15 mln. Na tym etapie pomocy przekazano środki na zakup sprzętu bojowego, m.in. samochodów ratowniczo – gaśniczych, motopomp pływających, pomp szlamowych, drabin, aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych i umundurowania. Jesienią, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przewidziane są projekty modernizacji straży pożarnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje również projekty szkoleniowe strażaków – ochotników.