Program adopcyjny prowadzony przez Muzeum w Wilanowie związany jest z rewitalizacją wilanowskiej oranżerii i parku, zniszczonych w ostatnich stuleciach. Rewitalizacja odbywa się w oparciu o osiemnastowieczne materiały źródłowe.

Po dwóch latach roślinki wrócą do Wilanowa, odtwarzając dawny urok i klimat pałacu. Latem będą ozdabiać alejki parkowe, a zimą – pałacową oranżerię.Do tej pory do rąk warszawiaków trafiło ponad 100 sadzonek roślin cytrusowych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego