Mazowsze jako jedyny region w Polsce znalazł się wśród 12 w Europie, które otrzymają grant finansowy z Unii Europejskiej na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii w regionie. W tym celu konieczne jest powołanie agencji, która opracuje regionalną politykę energetyczną i zagospodaruje pieniądze poprzez wspieranie przedsięwzięć proekologicznych, wykorzystujących m.in. energię słoneczną, geotermalną wiatru i wód oraz biomasy i biogazu.