Podczas konferencji Marszałek Adam Struzik wygłosił wykład na temat kierunków rozwoju Województwa Mazowieckiego. Zwrócił uwagę na problemy z jakimi boryka się Mazowsze, zwłaszcza subregion siedlecki w aspekcie rolnictwa i wsi, spowodowane często przez deficyt wody na Mazowszu. Marszałek podkreślił także, że Samorząd Województwa Mazowieckiego stawia na nowe technologie i przeznacza duże środki na rozwój internetu Mazowsza oraz inwestycje związane z energią odnawialną. Wykład zakończył się panelem dyskusyjnym.

Rangę wydarzenia podkreśliła obecność m.in.: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Borkowskiego oraz Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach Edwarda Pawłowskiego.

Marszałek Adam Struzik wziął również udział w uroczystej sesji Rady Miasta Siedlce, podczas której odebrał nagrodę ,,Aleksandrii” z rąk prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Nagroda jest przyznawana dla wybitnych osobowości, które przyczyniły się do rozwoju miasta. Jest wyrazem podziękowania za całokształt działalności na rzecz regionu i jego mieszkańców.

źródło: ww.mazovia.pl, fot. Artur Rutka