Celem naboru jest wyłonienie inwestycji sportowych, które uzyskają dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W związku z koniecznością opracowania planu dofinansowania inwestycji sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, propozycje można nadsyłać w terminie do dnia 30 listopada 2008 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Zgłoszenie planowanej inwestycji do programu powinno być sporządzone wg załączonego wzoru, a umieszczone w nim zadanie odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10.07.2006 r. poz. 944 (Dz. U. nr 134 z 2006 r. ze zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące kryterium naboru oraz formularza wniosku
TUTAJ>>>