Wczoraj, 17 lipca Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Roszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Zbigniew Grzesiak, Burmistrz Mińska Mazowieckiego podpisali w tej sprawie porozumienie partnerskie.

W maju ubiegłego roku burmistrz Mińska Mazowieckiego zwrócił się do marszałka województwa z propozycją wspólnej realizacji budowy budynku biblioteki miejskiej z przeznaczeniem jednej czwartej powierzchni użytkowej na bibliotekę pedagogiczną z możliwością korzystania z całej powierzchni ogólnej budynku. Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył tę propozycję. Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2008-2010 cz. IV „Oświata” pn. „Budowa w Mińsku Mazowieckim lokalu filii Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach”.

Nowy trzykondygnacyjny obiekt stanie przy Placu Kilińskiego w Mińsku Mazowieckim, będzie miał formę zwartej bryły o powierzchni użytkowej 2 254,9 m2.