Komfortowo będzie można poruszać się po drodze nr 2030W Wyczółki – Bolesty – do drogi krajowej nr 19 oraz nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie – do granicy województwa.

Inwestycje zostały dofinansowane m.in. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na rok 2008. Na modernizację 2,7 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2030W przeznaczono kwotę 500 tys. zł z Komponentu A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury, przy całkowitym koszcie przebudowy wynoszącym prawie 670 tys. złotych. Remont drogi powiatowej nr 2034W na odcinku 3 km kosztował blisko 940 tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosło 700 tys. zł w ramach Komponentu J – Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego.