Modernizacja drogi 3227W przeprowadzona na odcinku Przasnysz – Baranowo została dofinansowana kwotą 850 tys. zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent A Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 4 mln zł. Przebudowie poddano również drogę powiatową 3238W Przasnysz – Przemiarowo.

Gratulując władzom powiatu przasnyskiego udanych inwestycji Marszałek Adam Struzik podkreślił, że przebudowane drogi powiatowe zwiększą bezpieczeństwo podróżujących nimi Mazowszan, a także wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców powiatu przasnyskiego, ułatwiając im dostęp do instytucji publicznych, ośrodków życia kulturalnego
i placówek zdrowotnych.