Spotkanie odbyło się 28 września br. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego zapoznali się z zasadami funkcjonowania uczelni, systemem kształcenia podchorążych i studentów cywilnych, z zadaniami, jakie Akademia realizuje na rzecz MON i bezpieczeństwa państwa. Przedstawione zostały także dziedziny, w jakich zespoły badawcze uczelni osiągnęły międzynarodowe sukcesy oraz zaprezentowany został udział placówki w priorytetowych programach badawczych, w programach technologicznych NATO, EDA, UE, a także rola, jaką spełnia w platformach technologicznych, centrach doskonałości, konsorcjach naukowo-przemysłowych i pracach eksperckich.

– Uważam, że dorobek i ogromny potencjał naukowo-badawczy Wojskowej Akademii Technicznej powinny być wykorzystane dla rozwoju Mazowsza. Mam nadzieję, że uczelnia na trwałe wpisze się w budowę proinnowacyjnej gospodarki tego regionu i przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na jego terenie – podkreślił podczas dyskusji Marszałek Adam Struzik.

W trakcie spotkania Marszałek Adam Struzik otrzymał z rąk Rektora – Komendanta WAT, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, prof. nadzw. WAT, stylizowane godło Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.