Projekt przeznaczony jest dla 30 kobiet, które:

 • chcą powrócić do pracy po urlopie wychowawczym i macierzyńskim,
 • przez długi czas pozostawały bez pracy
 • Poszukujemy Pań, które chcą:

 • podnieść bądź zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe
 • poznać lepiej obsługę komputera
 • zmienić swój wizerunek i prezencję
 • nauczyć się jak aktywnie poruszać się na rynku pracy
 • pokonać bariery wewnętrzne uniemożliwiające podjęcie pracy
 • W ramach projektu oferujemy uczestniczkom bezpłatne:

 • szkolenia zawodowe
 • kursy komputerowe
 • warsztaty i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – coachem
 • wsparcie psychologiczne
 • kurs asertywności WenDo
 • kursy wizażu i autoprezentacji
 • staże zawodowe dla 10 uczestniczek
 • Zapisy i szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu:

  Biuro Projektu
  ul. 1 Sierpnia 32
  tel. (022) 846 82 34; 0501-215-856
  projekt@aktywnazawodowo.pl

  www.efs.gov.pl
  www.ud-wlochy.waw.pl