Celem przedsięwzięcia było informowanie zainteresowanych osób o warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE/EOG ze szczególnym uwzględnieniem Holandii, Belgii, Luksemburga, pomoc osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia w kraju i za granicą, pomoc pracodawcom polskim i zagranicznym w pozyskaniu odpowiednich pracowników oraz przybliżenie zasad i celów działalności EURES osobom poszukującym pracy.

Wśród wystawców zagranicznych było 12 urzędów pracy EURES z: Holandii, Belgii, Luksemburga, Francji, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii i Słowacji. Doradcy EURES informowali o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach. Zainteresowani mogli też skorzystać z porad pracowników instytucji podatkowo-ubezpieczeniowych i edukacyjnych z Holandii; związków zawodowych z Holandii i Belgii oraz ofert pracy pracodawców i agencji zatrudnienia z Holandii, Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Finlandii. Oferowano blisko 1500 ofert pracy za granicą m.in. na stanowiskach: operator maszyn cnc, inżynier konserwator, pracownik administracji, mechanik, geodeta, dentysta. Duża część propozycji dotyczyła zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i transporcie. Około 500 ofert z Holandii było adresowanych do absolwentów wyższych uczelni po kierunkach: fizyka, chemia, nauki medyczne, biologia, IT, budownictwo, inżynieria elektryczna, matematyka.

Ponadto 80 polskich pracodawców, zaprezentowało ok. 8000 ofert pracy m.in. w branży budowlanej, sektorze metalowym, transporcie i rolnictwie.

WUP w Warszawie przedstawił informacje na temat pośrednictwa pracy: oferty pracy stałej, krótkoterminowej, wakacyjnej w województwie, kraju, za granicą (w tym w ramach sieci EURES). Zachęcano do skorzystania z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Na stoisku Wydziału Wdrażania EFS udzielano informacji z zakresu Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowani mogli otrzymać odpowiedzi na pytania: jakiego rodzaju wsparcie można uzyskać w ramach Działania 6.1 PO KL, do kogo jest kierowane, co należy zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie lub uczestniczyć w projekcie. WUP w Warszawie w okresie programowania 2007-2013 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Targi odwiedziło ok. 8 tysięcy osób. Zainteresowani mogli skorzystać z oferty przedstawionej przez blisko 130 wystawców, w tym 44 zagranicznych.