Podczas spotkania marszałek Adam Struzik poinformował zebranych o programach realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach których o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Dodał, że wkrótce uruchomione zostaną pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Uczestnicy spotkania zainteresowani byli dofinansowaniem inwestycji gminnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Jest to unikatowy program pomocowy w skali kraju. Dzięki niemu modernizowane są m. in. drogi, obiekty sportowe i oświatowe, inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kwoty przekazywane na realizację programu pochodzą w całości ze środków własnych województwa.

Marszałek Adam Struzik zapoznał się ze stanem realizacji obecnie prowadzonych inwestycji, które zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, m.in. z budowanym nowym mostem na rzece Rządzy w Kraszewie.