Podczas spotkania zwrócono uwagę na znaczenie racjonalnego wykorzystania energii, w tym uzyskanej ze źródeł odnawialnych. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich regionów. Niezbędne jest więc podejmowanie przedsięwzięć dążących do poszukiwanie nowych źródeł energii, których wykorzystanie nie będzie skutkowało pogorszeniem stanu środowiska. Forum zakończyło podpisanie Deklaracji V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

W tegorocznym Forum, podobnie jak w latach poprzednich, wzięli udział Marszałkowie Województw (Polska), Przewodniczący Samorządowych Województw (Słowacja), Hetmani Województw (Czechy), Przewodniczący Zgromadzeń Ogólnych Komitatów (Węgry) z regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiciele Ambasad Czech, Słowacji i Węgier w Polsce oraz Ambasad RP w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, przedstawiciel Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kolejne VI Forum Regionów odbędzie się w Komitacie Vas na Węgrzech w 2009 roku.

Organizacja V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej była współfinansowana ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

źródło: www.mazovia.pl, fot. – Joanna Czechowicz, Biuro Prasowe