Nowela, przynajmniej w założeniu, wprowadza przejrzyste zasady naboru na stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego i okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego oraz ich zastępców.

Powoływał ich będzie nadal minister sprawiedliwości (na wniosek prezesa danego sądu), ale kandydat musi być wyłoniony w konkursie. Gdyby minister odmówił akceptacji zdobywcy pierwszego miejsca w konkursie, prezes może zgłosić następnego laureata albo powtórzyć konkurs.

Zupełnie nowe przepisy (dodany art. 32a) określają, jakie kwalifikacje będą wymagane od kandydatów: tytuł magistra, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym, wyróżniająca się wiedza teoretyczna i doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Ma być zapewniony powszechny dostęp do konkursu oraz jawność prac komisji konkursowej. Szczegóły konkursu, składu komisji konkursowej, kryteriów kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydatów określi Ministerstwo Sprawiedliwości w rozporządzeniu.

Pozycję sądowych menedżerów wzmocni art. 21 § 2, który precyzuje, że to oni wykonują zadania związane z audytem wewnętrznym danego sądu.

Audyt to ogół działań, dzięki którym kierownictwo firmy zyskuje wiedzę o jej gospodarce finansowej pod względem: gospodarności, legalności, rzetelności czy przejrzystości.