Dla jej pracowników celem ma być umacnianie antykorupcyjnych postaw etycznych oraz stworzenie środowiska pracy sprzyjającego promowaniu takich postaw. To treść programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+, który właśnie został zatwierdzony.

Ministerstwo Finansów stawia przede wszystkim na zabezpieczenie służby. Zamierza więc opracować założenia i przeprowadzić badania ankietowe dotyczące przyczyn występowania korupcji w Służbie Celnej. Z kolei dążąc do zminimalizowania ryzyka takich patologicznych zachowań na poszczególnych stanowiskach, chce np. opracować wytyczne do systemu rekrutacji na stanowiska szczególnie nimi zagrożone.