W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 26 i 27 listopada r. odbyły się uroczystości ślubowania nowych urzędników służby cywilnej i wręczenia im aktów mianowania. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski, Szef Służby Cywilnej Sławomir Marek Brodziński, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Jacek Czaputowicz, członkowie Rady Służby Cywilnej, dyrektorzy generalni urzędów, w których zatrudnieni są nowo mianowani urzędnicy służby cywilnej, a także przedstawiciele kierownictwa Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Osobom, które uzyskały najwyższe wyniki podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz najlepszym absolwentom KSAP, akty mianowania wręczył Szef Służby Cywilnej Sławomir Marek Brodziński.