Kraków jest jedynym przykładem na wykorzystanie przepisów o koncesjach przy tak znaczącej inwestycji. Zazwyczaj samorządy, które planują współpracę z partnerem prywatnym, zakładają spółki celowe. Tak było w przypadku wrocławskiego aquaparku. Powstała spółka Wrocławski Park Wodny, w której 25 proc. udziałów miało miasto, a 75 proc. niemiecka firma InterSPA. Ostatecznie jednak partnerstwo się nie powiodło – miasto zdecydowało się wykupić wszystkie udziały i rozwiązało umowę z niemieckim kontrahentem.

Niepowodzenie to nie odstrasza jednak innych. Można się było o tym przekonać podczas zakończonej właśnie II edycji konkursu Dobre Praktyki PPP. Zgłoszono do niego z całej Polski aż 42 projekty.

Szanse na realizację ma m.in. projekt nagrodzony w ub.r. – budowa Nadmorskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku. Tu również miałaby powstać spółka celowa, która zajęłaby się budową i eksploatacją takiego centrum. Z kolei inny ubiegłoroczny laureat – projekt szybkiego tramwaju z Piaseczna do Warszawy – wciąż czeka na decyzję władz stolicy.

W tym roku nagrodzono m.in. program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi. Zakłada on, że inwestor prywatny wybuduje dla miasta budynki komunalne, a w zamian otrzyma zabytkowe domy familijne. Z kolei powiat lidzbarski zwyciężył w kategorii infrastruktury sportowej. Projekt zakłada budowę zespołu basenów, w których wykorzystywanoby źródła termalne – pisze dziennik.