Na stan kasy samorządów pozytywnie się przekłada rosnąca zamożność społeczeństwa i polepszająca się sytuacja polskich miast. Widać to choćby po wysokich wpływach do miejskich kas z tytułu PIT i CIT, które stanowią znaczącą część ich dochodów. Pomogła też likwidacja ulg podatkowych.