Podczas ostatniej edycji POLEKO ekspozycja parku zajęła powierzchnię o 47% większą niż w roku 2006. Duże zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiortsw komunalnych, jak i dostawców maszyn i urządzeń, skłoniło Międzynarodowe Targi Poznańskie do zorganizowania nowych targów, co pozwoli na dalszy rozwój ekspozycji sprzętu komunalnego na targach poznańskich.

Z ofertą wystawców targów KOMTECHNIKA zapoznają się przedstawiciele:

  • samorządów terytorialnych
  • zakładów gospodarki komunalnej
  • przedsiębiortsw świadczących usługi utrzymania czystości w miastach
  • zakładów utrzymania zieleni miejskiej
  • miejskich zarządów dróg
  • Zobacz program wydarzeń targowych >>>