Zgodnie z obowiązującymi przepisami minister lub przedstawiciel władz samorządowych może zawierać układy ponadzakładowe z pracownikami sfery budżetowej tylko do końca tego roku. Później wspomniane układy z pracownikami sfery budżetowej będą mogły zawierać tylko organizacje pracodawców zrzeszające jednostki sfery budżetowej – pisze dziennik.

Obowiązujące obecnie ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obejmują 47 tys. pracowników samorządowych i 48 tys. pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej. Dotyczy to m.in. cywilnych pracowników wojska i zatrudnionych w gospodarce wodnej, parkach narodowych i jednostkach pomocniczych więziennictwa.