Projekt przewiduje powołanie tzw. skarbowego zasobu kadrowego, który będzie zapleczem ministra finansów. Będą do niego należały osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji państwowej (ujęte w państwowym zasobie kadrowym) oraz urzędnicy służby cywilnej.

Osoby starające się o pracę w administracji skarbowej będą musiały przejść kwalifikacje przed komisją, powołaną przez ministra finansów.

Projekt zakłada, że minister finansów będzie powoływał i odwoływał dyrektora izby skarbowej, jego zastępcę oraz naczelnika urzędu skarbowego. Minister finansów będzie mógł przenieść dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego na takie samo stanowisko w innej placówce tego typu.

Projekt wprowadza też rotacyjność i kadencyjność na tych stanowiskach. Pełnienie funkcji w jednym urzędzie będzie dopuszczalne przez 5 lat, z możliwością przedłużenia kadencji, za zgodą ministra finansów, na kolejne 5 lat.

Obecnie kierownik izby i naczelnik urzędu skarbowego wybierani są w konkursach, spośród pracowników urzędów podlegających ministrowi finansów. Rząd uzasadniał wcześniej, że konieczność przeprowadzania konkursu za każdym razem, gdy był wakat na tych stanowiskach, powodowała dodatkowe wydatki. Poszczególne postępowania konkursowe mogły się też różnić między sobą.