Oznacza to przede wszystkim przejęcie nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych.

Zmiany te przynosi ustawa z 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (DzU nr 35, poz. 218).