Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proponuje, by środki w ramach programu, „Innowacyjna gospodarka” rozdzielić do końca 2011 roku, choć na wykorzystanie jego budżetu – około 9,7 miliardów euro – Polska ma czas do końca 2013 roku.

Zdaniem autora pomysłu Tomasza Nowakowskiego, wiceministra rozwoju regionalnego nadzorującego program dla przedsiębiorców, pozwoli to na sprawniejsze rozdysponowanie i rozliczenie unijnego wsparcia.

Do roku 2015 Polska musi wydać i rozliczyć około 67 miliardów euro funduszy unijnych.

Na proponowane przez wiceministra Tomasza Nowakowskiego rozwiązanie musi się zgodzić jeszcze Ministerstwo Finansów.