Tego właśnie dnia wchodzi bowiem w życie ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505).

Zaczną tym samym obowiązywać nowe regulacje dotyczące składu i naboru do służby oraz jej organizacji wewnętrznej. Jej korpus będą tworzyć pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i wyższych stanowiskach urzędniczych. Co więcej, nie będzie już można posiłkować się państwowym zasobem kadrowym przy obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych, bo w najbliższy wtorek zostanie zlikwidowany.