Na uczestnictwo w konkursowych szrankach nie zostało wiele czasu. Zaledwie dwa tygodnie. Komunikat o naborze na dyrektorów izb ukazał się 13 września, a zainteresowani dokumenty muszą złożyć lub wysłać do 28 września 2007 r.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Finansów w pok. 4322 lub przesłać pocztą listem poleconym w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (w przypadku nadania na poczcie, decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w…

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów na dyrektorów izb skarbowych w Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu znajdą Państwo TUTAJ >>>

źródło: Gazeta Prawna, www.mf.gov.pl