Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który uzyskał akceptację kierownictwa MF, nie zakłada opcji zerowej, bo z chwilą wejścia w życie ustawy wszyscy pracownicy staną się pracownikami KAS. Stracą natomiast stanowiska dyrektorzy i naczelnicy likwidowanych izb i urzędów skarbowych i celnych, co będzie pochodną konsolidacji odpowiednich izb i urzędów skarbowych i celnych – zapewnia Marian Banaś.

Projekt ustawy o KAS przedłożony do konsultacji międzyresortowych przewiduje ścieżkę awansu, system kształcenia pracowników i podwyżkę płac.