Coraz więcej Europejczyków przeprowadza się za granicę – obecnie około 12 milionów obywateli UE mieszka w innym państwie członkowskim – dlatego ludzie coraz częściej skarżą się na trudności związane z urzędowym uznaniem ich dokumentów w rejestrach administracji publicznej innego państwa. W niektórych państwach członkowskich obywatele muszą wnosić opłatę za uznanie za granicą autentyczności ich dokumentów wcześniej wystawionych urzędowo w innym państwie członkowskim. Inny problem polega na tym, że niektóre państwa członkowskie mogą wymagać dokumentów urzędowych, które nie zawsze istnieją w kraju pochodzenia obywatela.

Komisja Europejska jest zdeterminowana usunąć te przeszkody, dlatego opublikowała dokument polityczny przewidujący kilka możliwości ułatwienia obiegu dokumentów, które są ważne dla obywateli. Opinia publiczna może obecnie przedstawić uwagi na temat tego, jak można by poprawić obecną sytuację, aby dokumenty te były uznawane niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim obywatel aktualnie mieszka lub do którego przeprowadza się. Uwagi można zgłaszać do dnia 30 kwietnia. Komisja uwzględni nadesłane odpowiedzi przy opracowywaniu wniosku ustawodawczego w 2013 r.

Ponadto Komisja proponuje warianty polityczne mające na celu ułatwienie transgranicznego uznawania dokumentów stanu cywilnego. Jedną z możliwości jest opracowanie ogólnounijnych formularzy dla najczęściej wykorzystywanych dokumentów stanu cywilnego, tak aby obywatele nie musieli już płacić za ich uznanie i tłumaczenie. Inną możliwością jest automatyczne uznawanie dokumentów stanu cywilnego. Tego rodzaju uznawanie nie pociągałoby za sobą harmonizacji istniejących przepisów i nie wprowadzałoby zmian w systemach prawnych państw członkowskich.

Dodatkowe informacje
Zielona księga Komisji dotycząca swobodnego przepływu dokumentów jest dostępna
na stronie serwisu prasowego Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości