Najłatwiej będzie kupować ziemię rolnikom indywidualnym i osobom z wykształceniem rolniczym. Ograniczone zostanie prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych. Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który jest na etapie konsultacji społecznych.

Minister rolnictwa Marek Sawicki wskazał, że głównym celem zmian jest jak najszybsza sprzedaż rolnikom ziemi pozostającej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, co ma doprowadzić do powiększenia gospodarstw rodzinnych.