Już w 2011 r. każdy kontroler NIK będzie wyposażony w laptop, mobilny dostęp do Internetu i telefon komórkowy. Do dyspozycji będą także przenośne drukarki i ewentualnie skanery. Najwyższa Izba Kontroli wdraża projekt Mobilny Kontroler. Dzięki niemu inspektor przebywający w terenie będzie mógł w każdej chwili przesłać informacje do koordynatora kontroli, skonsultować z nim kwestie związane z audytem czy poprosić o pomoc radcę prawnego.

Od niemal roku system wdrażany jest w Delegaturze NIK w Gdańsku. W całej Izbie – centrali i pozostałych 15 delegaturach – wdrożony zostanie na wiosnę przyszłego roku.