Ponieważ niektóre jst nie realizują wymagań ustawowych, dlatego wojewoda wielkopolski wystąpił do wszystkich samorządów w województwie z przypomnieniem o ciążących zobowiązaniach.– W większości przypadków przyczyną jest zwykły brak umiejętności technicznych oraz kłopoty z oprogramowaniem i kompatybilnoscią z nowym systemem – przyznaje Ivetta Biały, rzecznik wojewody mazowieckiego.Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Przyznał (…), że funkcjonowanie nowego systemu w początkowym okresie może być utrudnione.