Według nowych przepisów utworzenie lub likwidacja takich stanowisk będzie wymagać od kierownika instytucji cywilnej skierowania odpowiedniego wniosku do ministra obrony narodowej. Szef resortu obrony będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku o utworzenie stanowiska, jeśli na tym stanowisku nie będą wykonywane szczególne zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.W rozporządzeniu określono szczegółowy tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych do instytucji cywilnych i zasady odwoływania z tych stanowisk. Uregulowano również sposób wykonywania przez ministra obrony narodowej nadzoru nad żołnierzami.