Kilka dni temu resort zdecydował, że gminy mogą wprowadzać zmiany w projekcie. Będą miały możliwość wybudowania zaplecza, a więc toalet i pokoju dla trenera, z materiałów, jakie uważają za najlepsze, w innym wymiarze czy kolorystyce. Adaptacja może dotyczyć również oświetlenia i ogrodzenia.

W Ministerstwie Sportu uruchomiono zespół do spraw opiniowania zmian w projektach biorących udział w programie. Analizuje on uwagi zgłaszane przez gminy.
Wszelkie problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektu są niezwłocznie niwelowane, a ewentualne nieścisłości poprawiane. W tym celu w wybranych gminach inwestycje budowlane zostały uruchomione jako program pilotażowy, tak aby na konkretnych przykładach, w praktyce, wykryć niedociągnięcia w projekcie i dokonać jego ulepszenia – dodaje Małgorzata Pełechaty, rzeczniczka ministerstwa. I tak na przykład w gminie Człuchów budują zaplecze Orlika w budynku przy szkole.

Na budowę Orlika gmina może dostać z budżetu 300 tys. zł, tyle samo z samorządu województwa, trzecią część musi wyłożyć sama.