Lista, która będzie aktualizowana raz na kwartał, zawiera informacje dotyczące:

  • nazwy beneficjenta,
  • tytułu realizowanego projektu,
  • daty podpisania umowy
  • nazwy Programu i działania, z którego jest realizowany projekt,
  • całkowitej wartości projektu.
  • Dane dotyczą stanu na 1 marca 2009 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013. Wykaz jest dostępny na stronie interenetowej resortu www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Lista_beneficjentow_FE_010309.pdf.

    Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich. Komisja Europejska, jako koordynator Inicjatywy Przejrzystości, zbiera na swojej stronie internetowej linki do serwisów tych krajów, które listy beneficjentów Funduszy Europejskich publikują. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie KE ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm