W niniejszym dokumencie znajdziecie Państwo wskazówki dotyczące niezbędnego zakresu treści oraz sposobie prezentacji danych tak, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej.
Opublikowany standard składa się z trzech zasadniczych części:

 • podstawowych zasad, które należy brać pod uwagę realizując zadania związane z publikacja informacji publicznej,
 • standardy informacji dotyczące zakresu publikowanych treści,
 • standardy techniczne.
 • W najbliższym czasie MSWiA planuje ogłosić także konkurs dla samorządów, w którym na przełomie 2010/2011 zostanie wybranych m.in. 10 najlepszych BIP-ów prowadzonych przez administrację samorządową.

  Jak pokazują wyniki wcześniejszych akcji prowadzonych przez organizacje pozarządowe Biuletyny Informacji Publicznej jednostek samorządowych wymagają ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się regulacji prawnych. Rezultaty poprzednich projektów wskazały również najczęściej popełniane błędy:

 • brak aktualizacji danych,
 • zakładki o niezrozumiałych nazwach,
 • niesprawne moduły wyszukujące,
 • umieszczanie ważnych informacji tylko na stronie archiwalnej,
 • nadmiernie rozbudowane menu,
 • niepełne metryczki informacji,
 • brak informacji o planach pracy organów stanowiących i wykonawczych.