Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji pokieruje Michał Boni a na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanie Jacek Cichocki.

 

Koordynacja projektów cyfryzacyjnych i działań administracji oraz współpraca z samorządami będą leżały w kompetencjach nowego resortu administracji i cyfryzacji – powiedział Michał Boni, który ma zostać szefem nowego ministerstwa.

 

"Ministerstwo administracji i cyfryzacji będzie miało za zadanie skoordynowanie projektów cyfryzacyjnych, jak również pracę nad administracją, kooperację rządu z samorządami, czy pracę z wojewodami. To połączenie jest bardzo dobre, żeby wykorzystując to wszystko, co daje cyfryzacja, uczynić administrację, uczynić państwo jeszcze bardziej przyjaznym dla obywatela" – powiedział Boni podczas konferencji "Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków", która odbywa się w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji.


Więcej przecztrasz na stronach Rzeczpospolitej