W administracji rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w dziedzinie informatyki. Choć w tym roku na dotacje do takich projektów z budżetu ma pójść 30 mln zł, to zapotrzebowanie jest o wiele większe. Wnioski, które wpłynęły do resortu spraw wewnętrznych i administracji, opiewają na kwotę aż 130 mln zł.

Przeznaczenie środków budżetowych na realizację projektów IT umożliwia ustawa z 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.