Rzecznik praw obywatelskich dopatrzył się jej między ustawami z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Na podstawie tej pierwszej urzędnicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę (art. 4 ust. 2), a tej drugiej – mianowania (art. 22). Możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przewiduje ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Zdaniem RPO w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury powinna się znaleźć podobna jednoznaczna regulacja odnosząca się do okresów zawieszania urzędników mianowanych w pełnieniu obowiązków, gdy jednocześnie zostały wobec nich wszczęte postępowania karne i dyscyplinarne. Wystąpił więc do ministra o usunięcie tej luki prawnej.