Do pierwszego czytania w Sejmie trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, który ma wypełnić istniejącą lukę prawną w przepisach ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim polegającą na braku wskazania właściwego organu odpowiedzialnego za zwołanie posiedzenie rady gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego w przypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących.