Wydał je minister pracy i polityki społecznej 17 marca br. Obowiązują one od dnia ogłoszenia, czyli 30 marca br., a zamieszczone są w Dzienniku Ustaw nr 51 (poz. 407 – 415).

Jak czytamy w Rzeczpospolitej zmiany dotyczą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach budżetowych m.in. w budownictwie, ochronie zdrowia, więziennictwie, rolnictwie, placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w placówkach Polskiej Akademii Nauk czy w Polskim Komitecie Normalizacyjnym obowiązujących od 1 stycznia 2008 r.

Teraz minimalnie stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok. 1 do 4 proc., a maksymalne od 1,1 do 13 proc., choć są działy, gdzie ten wzrost jest blisko trzykrotnie wyższy. Zmiana ta podyktowana jest podniesieniem od 1 stycznia 2009 r. minimalnego wynagrodzenia o pracę do 1276 zł.